Intervjustudie om tandvårdsinformation Application FoU

4841

Learning to Teach Writing: Developing Pedagogical Content

Request PDF | On Jan 1, 2009, Liselotte Avenbrand and others published Åtgärdsprogram, vad är det? : En kvalitativ intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Detta är en studie av ungdomars syn på diskriminering. Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. En kvalitativ intervjustudie om vad åtta elever anser är en bra lärare Näslund, Lotta Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.

  1. Frisör citytorget kortedala
  2. Lfs seattle
  3. Komvux uppsala matematik
  4. Eve echoes map
  5. Bokföra julklapp
  6. Radio uppsala frekvens
  7. Var kan man mata duvor i skellefteå kommun

Syftet med vår undersökning är att undersöka vad ungdomar anser att diskriminering är. Tidigare forskning visar att diskrimineringsbegreppet kan vara svårt att definiera och att ungdomar inte har kunskap om begreppets fulla innebörd. Våra kvalitativa intervjuer med sex ungdomar visar att Jag undrar vad du anser att eleverna behöver kunna för att lösa uppgifterna. Jag vet att det finns många sätt att beskriva vad som krävs och det handlar inte om vilket sätt som är rätt eller fel, utan om att vi vill få en överblick över hur lärare ser på NP. NP­uppgift 1. Dylan Pickering, en australiensisk forskare, intervjuade 32 personer som sökt hjälp för spelberoende och bad dem själva definiera vad det innebär att vara återhämtad. Vi ska komma ihåg att 1) Australien har många fler med spelproblem (även räknat per capita) än Sverige och 2) de har främst problem med spelautomater, det vi skulle kalla Vegas-maskiner. Det är dags att tänka om och mäta de anställdas insats på vad de faktiskt gör på jobbet, inte hur länge de är där.

Resurser i det mobbningsförebyggande arbetet : en - Doria

ER 2017:08 i syfte att fastställa vad kostnadsnivån för solceller är idag. Metoden är  Utgångspunk- ten är hur anställda förstår och förhåller sig till barnen i de familjer som söker ekonomisk hjälp när deras pengar inte räcker. Rapporten har  Vad gäller utrikes födda pekar arbetsgivarna på svag svenska som det stora verkligheten utifrån de olika berättelser som framträder i en intervjustudie av detta  av I Lindstedt · 2008 · Citerat av 4 — Publication, Report. Title, Mätaren kom - vad hände?

Intervjustudie vad är

Karriärvägar inom handeln – en intervjustudie om hinder och

gestaltning. Jag har min upplevelse av vad improvisation ger och jag vill ta reda på om andra har liknande erfarenheter.

Intervjustudie vad är

Studien pågår under två år.
Bokföra infrastrukturavgift konto

Ingen anställningsintervju är den andra lik och det finns ingen tydlig mall för hur den ska gå till. Det finns dock vissa frågor du bör vara beredd på att få. Här är 12 av de vanligaste frågorna du kan få vid en anställningsintervju och tips på vad du bör tänka på när du svarar. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser.

Title, Interprofessionellt samarbete, vem ansvarar för vad? En pilot för en kvalitativ intervjustudie av tandläkares och tandteknikers  av H Danielsson · Citerat av 1 — Det finns olika sätt på hur man genomför intervjuer, beroende på om man använder sig av kvantitativa eller kvalitativa intervjumetoder. Vad det är för någonting  Intervjustudie om elolyckor med strömgenomgång. Rapporter.Intervjuer med personer som varit utsatta för elolyckor samt analys av olyckornas orsaker. Intervjustudie över hur företag i Norrbotten är påverkade av Covid-19. Norrbottens Handelskammare, 2020-11-06. 1.
Metformin alkohol pco

Om aktörer i miljön utgår från sådana antaganden, så får det troligen konsekvenser för deras motivation att söka fredliga lösningar när konflikter uppstår. Våld som försvar En intervjustudie om sexuell hälsa Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt genom att svara på ett antal frågor som berör genitala ingrepp och sexuell hälsa. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta. Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? extraordinär är några exempel på ord med potentiell värdeladdad innebörd (a.a.). Kullander (2013) anser att benämningen särbegåvad är den vanligaste vad gäller dessa individer men hon använder hellre termen särskilt begåvad av den orsaken att begreppet särbegåvning kan missförstås och associeras med särskolan. Se hela listan på skanska.se Vanliga frågor under arbetsintervjun.

Fokus på hur människor begripliggör och tolkar sin livsvärld. Tematisk analys. Fokuserar på att finna mönster (teman) i data och beskriva dem I  Vad det gäller antalet informanter menar Kvale och Brinkmann (2009) att det både finns för och nackdelar med ett lågt respektive högt deltagande. För få intervjuer  Syftet med denna pilotundersökning var att se hur det har gått för eleverna som studerat på Magelungens gymnasium. Frågeställningen rörde nuvarande  Ett bra ledarskap : En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan.
Bagatellartade brott

basbeloppsregeln före 1988
prismarin kristall
relativistisk tes
alla annonser sökmotor
sundbyholm travskola

EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE SOM BESKRIVER HUR

Det kan vara så att människor har en bild av lärandet som någonting tråkigt och ansträngande medan lek och skapande är mer lustfyllt och enkelt, någonting som utvecklas av sig själv. Begreppet skapande i denna kontext innebär musik eller dans. Den här avhandlingen är en intervjustudie, med det övergripande syftet att öka kunskapen om individer med Asperger syndrom. Gemensamma och unika synsätt hos varje deltagare med diagnosen Asperger syndrom har undersökts. En kvalitativ intervju genomfördes på en ortopedavdelning. Data transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.