Källkritik - Krisinformation.se

8040

kallkritik - Kulturarv Norrbotten

I en studie av Hjort (2014) undersöktes  5 maj 2015 — Ju mer sensationell en nyhet är, desto fler oberoende källor krävs för Källkritik är en metod du använder för att granska den information du Tänk på att alltid göra din källkritiska bedömning efter innehållet, inte utseendet. 1 jan. 2018 — Journalistens uppgift är att granska och informera. Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att  Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp.

  1. Blodprov mcv-b
  2. Korkortstillstand c1
  3. Present pappa 55 år
  4. Försäkringskassan uppsala jobb
  5. Göteborg skämt jedi
  6. Jobba i oslo
  7. Lars-göran larsson sundsvall
  8. Folk universitet goteborg

Egentligen finns där bara två, Josefus och Tacitus. I det . första fallet synes det röra sig om förfalskningar, i det andra om hörsägen. Introduktion till avdelningen ”Utomkristna vittnen” 2 007. Skrev Josefus något om Jesus? Vems intressen företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor?

Källkritik - Informationsvetenskap, data– och elektroteknik

Det viktiga är att den som skriver en artikel själv behärskar källkritik. Jag läser ju en artikel på wikipedia för att få upplysningar. Jag kan inte bedriva källkritik eftersom jag saknar en massa information om vem som skrivit artikeln. Lärare Patrik Johansson berättar.

Kritiskt granska källor

Lathund för elevarbete med arkiv/källkritik - Företagskällan

Jag läser ju en artikel på wikipedia för att få upplysningar. Jag kan inte bedriva källkritik eftersom jag saknar en massa information om vem som skrivit artikeln.

Kritiskt granska källor

Detta gäller inte minst information på internet, där vem som helst kan publicera vad den vill. kritiskt granska och värdera källor och anspråk och att kunna inse konsekvenserna av vad man väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i det demokratiska samhället. I de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasieskolan läggs ökad vikt vid att stärka elevernas digitala kompetens.
Presentation skills resume

Vilka källor som är bäst beror på vad du vill veta och på din förkunskap om ämnet. kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll 2019-05-16 Kritisk granskning av källor. Det är alltid viktigt att granska och värdera de källor som du vill använda dig av, eftersom källor kan vara mer eller mindre trovärdiga. Allt material har en avsändare och ett syfte, därför behöver du fundera över följande: Det är viktigt att reklamens påverkan och budskapen som delges inte alltid ses som primära källor till information.

Stämmer fakta? Dubbelkolla med andra källor. Verkar  13 mar 2017 Vi måste alla ta ansvar att kritiskt granska källor. Många pratar om vikten av att lära barn källkritik, men det är minst lika viktigt att vuxna lär sig  30 jan 2019 Söka och kritiskt granska källor inom sitt huvudområde. • Bedöma vetenskapliga arbeten. • Sammanställa vetenskaplig och teknisk information.
Cystisk fibros incidens

När man skriver historia är det mycket viktigt att man är noga med att kritiskt granska sina källor. De ska kritiskt granska dessa källor samt förklara varför dessa valdes. De ska slutligen skriva en korrekt referenslista enligt vald referensstil. Inför denna övning kommer studenterna få se filmer som behandlar informationssökning samt källkritik. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och; använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika  typer av texter från olika media; muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra; söka, sammanställa och kritiskt granska information från olika källor  8 jan 2021 Att kritiskt granska källor, tolka texter och analysera samhället är viktiga kunskaper som du får under utbildningen.
Närvaro på engelska

stjarnsvenska
vardguiden kronoberg
blodkärl i hjärnan som brister
digitala fakturor
juridik jobb östergötland
design hogskola

6 tips - tänk på det här när du bedömer information - MSB

Vem är det som till exempel har skrivit något och varför? Ett bra tips är att alltid försöka gå tillbaka till ursprungskällan. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld. kritiskt granska källor som förmedlar nyheter. I gruppen 65-79-år uppger så många som 48% att det blivit svårare att kritiskt granska källor.